loading

HelpUstawienia Poczty w Twojej Szkole

(!) Musisz mieć własne konto pocztowe, aby realizować masowy mailing z systemu IDanceSoft lub wiadomości do grup. Może być to dowolne konto w popularnych pocztowych serwisach lub własne z Twojego serwera.
Pamiętaj jednak, że często operatorzy nakładają limity na wysyłanie E-Mail, np. 200 maili na minutę. W tym celu dopasuj parametry "Ilość wiadomości za 1 połączenie" oraz "Przerwa w sekundach" pomiędzy połączeniami Twojej poczty.

 

Dla poprawego wysyłania poczty z programu IDANCESOFT należy dobrze wypełnic poniższe dane:

Adres E-Mail - Adres E-Mail szkoły, z którego będzie przeprowadzony mailing

Adres serwera (host) - adres serwera dostawcy poczty, zazwyczaj te dane znajdują się w rozdziale pomocy u operatora poczty w zakładce "Ustawienie pocztowego klienta" i wygląda to  np. tak pop3.gmail.com

Użytkownik poczty - kluczwe słowo, które stoi w adresie poczty przed znakiem "@" lub cały adres (te dane znajdziesz jak powyżej)

Hasło do poczty - zwykłe hasło dostępowe do poczty

Szyfrowanie TLS - kodowanie wiadomości przed wysyłką

Ilość wiadomości za 1 połączenie i przerwa w sekundach- o tym pisaliśmy powyżej (przed obrazkiem)

Zapisz ustawienia poczty przyciskiem "Zapisz". Po kliknięciu przycisku program spróbuje połączyć się z pocztą. Jeżeli wszystko przejdzie pomyślnie, pojawi się komunikat "Poczta zapisana", jeżeli dane są błędne - zobaczysz komunikat na czerwonym tle "Serwer poczty nie odpowiada"

Do you have a question? Contact at your E-Mail or Forum idancesoft.com/Forum
 

My Orders

Security payment guarantee