loading

HelpEksport i Import Danych

Jeżeli korzystałeś wcześniej z innych wersji programu czy innego konta w IdanceSoft, możesz przenieść wszelkie dane do nowego konta.

 

W tej zakładce są dostępne 3 opcji:
1. Import. Wybierz plik z dysku Twojego komputera, który został wygenerowany z innego konta programu IDanceSoft za pomocą "Eksportowania"
2. Eksport. Kliknij ten przycisk, system przygotuje plik (to może potrwac nawet kika minut w zalezności od wielkości Twojej Bazy Danych) oraz pokaże link do pobrania pliku. Kliknij ten link aby pobrać plik.
3. "Skasować wszystkie dane" - Wyczyszczenie konta. Uwaga! tej operacji nie można będzie cofnąć. Uważaj!

Do you have a question? Contact at your E-Mail or Forum idancesoft.com/Forum
 

My Orders

Security payment guarantee